Култура

„Обща теория на образованието” с премиера в РНБ „Петко Р. Славейков”

Премиера на книгата „Обща теория на образованието” ще се състои на 9 юли от 17,30 часа в Регионалната библиотека. Автор на изданието е Йордан Йорданов, магистър по управление на образованието. По негови думи книгата е изследователска, научна и житейска. Предназначена е за специалисти от сферата на образователното дело, културата, просветата, както и за служители в учреждения и институции, които се интересуват от обществения живот. В практическото ръководство Йордан Йорданов представя нов научен поглед върху същността и естеството на човека – неговата връзка с разумните сили и природните закони. Авторът предлага въвеждане на по-високо хуманни принципи, нови нравствени и морални категории в образователната система за пълноценно и всестранно развитие на личността.