Образование

Обучение по осем нови професии предлагат гимназиите в област Велико Търново

Обучение по осем нови професии предлагат училищни директори и работодатели от областта за учебната 2022/23 година. Професионалната гимназия по хранителни технологии в Горна Оряховица разкрива паралелка „Полевъдство“, Гимназията по механизация на селското стопанство в Златарица обявява прием за подготовка по две специалности – „Техник растениевъд трайни насаждения“  и  „Механизация на горското стопанство“. Държавната търговска гимназия в Свищов заявява обучение по професия „Икономист“, а Професионалната гимназия „Алеко Константинов“ в същия град – „Техник на електронна техника“ и „Електрообзавеждане на транспортна техника“. В Стражица Гимназията по автотранспорт получава положително становище от Инспектората за половин дуална паралелка  „Експлоатация на автомобилния транспорт“.

Извън досегашното си направление Гимназията по електроника във Велико Търново предлага обучение по професията „Асистент на лекар по дентална медицина“.  Подготовката на бъдещите кадри ще се провежда в партньорство със специалисти от Българския зъболекарския съюз в новоизградения СТЕМ център в училището, поясни началникът на Регионалното управление на образованието инж. Розалия Личева.

Срокът, в който директорите внасят предложенията си за държавния план-прием за следващата учебна година, изтича на 17 януари.