Образование

Обучение по китайски език въвеждат в СУ „Вела Благоева”

Обучение по китайски език въвеждат от новата учебна година в СУ „Вела Благоева”. Предложението е на директора на институт „Конфуций” при Великотърновския университет доц. Искра Мандова. Езиковата програма ще обхване децата от началния етап –  I  –  IV  клас, а предметът ще се изучава като извънкласна дейност в следобедните часове, във времето за занимания по интереси, обясни директорът на училището Ангел Янчев. Уроците са безплатни, като преподавателите се осигуряват от китайската страна. Деветнадесет заявления са постъпили  досега. Нагласите на родителите към предложението  се проучват чрез  онлайн анкета  до 15 септември.

От учебната 2018/19 година португалският език става втори чужд език за осмокласниците в профил „Предприемачески”. За паралелката първи чужд език е испанският, а английски език ще се изучава факултативно 2 часа седмично, съобщи още Янчев.