Образование

Обучение по две но специалности иска търновската Хуманитарна гимназия

Обучение по две нови специалности в Профилираната хуманитарна гимназия от учебната 2019/20 година предлага училищното й ръководство. В профил „Хуманитарни науки” искането е да се въведе обучение по специалността „Право и публична администрация”, а в професионалното направление „Терапия и рехабилитация” – „Медицинска диагностика и лечебни технологии” с професия „Техник ортопедична техника”, съобщи директорът на учебното заведение Павлин Витанов. Подготовката на учениците в хуманитарната паралелка е договорена с ректора Великотърновския университет. Въвеждането на медицинската специалност се подкрепя от Районната колегия на Българския лекарски съюз. За разкриването й е подписано споразумение за безвъзмездно сътрудничество с Българската асоциация на протезистите, ортезистите и ортопедистите, поясни Витанов. „От асоциацията вече доставиха техника за оборудване на специализиран кабинет. Осигурени са преподаватели и база за производствена практика в Горна Оряховица. Проведени са разговори с Техническия университет в столицата за отпускане на квоти за прием на наши възпитаници след завършване на средното образование”, допълни училищният директор.

Класовете по „Журналистика и връзки с обществеността” и „Изпълнител на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове” се запазват. „Момичетата и момчета от професионалната паралелка ще имат възможност да следват във Велико Търново, тъй като от Варненския медицински университет подготвят прием за бакалавър рехабилитатор в търновския филиал. Така че нашите деца няма да има нужда, освен ако не искат, да ходят до Русе или София, за да продължат образованието си като кинезитерапевти, а ще го завършат тук”, съобщи още Витанов.

Предложенията бяха представени пред общинските съветници, членове на Постоянната комисия по образование и наука.Предстои да се внесат в Регионалния инспекторат на образованието.