Образование

Обучение на кадри по осем нови специалности предлага бизнесът

Предложения за обучение по осем нови специалности са внесли в Регионалното управление на образованието /РУО/ представители на работодателските организации в област Велико Търново. Исканията  са за подготовка на кадри по водно строителство в Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия във Велико Търново, рекламна графика в Гимназията по туризъм „Д-р Васил Берон”, компютърна графика в СУ „Бачо Киро” в Павликени, обучение по специалността машини и системи с цифрово-програмно управление в Гимназията по аграрни технологии в Павликени, електрообзавеждане в Свищовската професионална гимназия „Алеко Константинов”. И още – подготовка на специалисти по производство на месо, месни продукти и риба в СУ „Максим Райкович” в Лясковец,  обучение на специалисти по производство на хляб и хлебни изделия в СУ „Св. Климент Охридски” в Сухиндол и на специалисти по автотранспортна техника в Професионалната гимназия по механизация на селското стопанство в Златарица.

Началникът на РУО инж. Розалия Личева уточни, че част от професиите са нови за учебните заведения, но не са нови за областта. Новите за региона специалности са машини и системи с цифрово-програмно управление, производство на месо, месни продукти и риба и рекламна графика.

Всички предложения на местния бизнес са получили положително становище от образователния инспекторат и общините.

Предстои училищните ръководства да внесат проектите си за държавен план-прием в 8 клас до 15 януари.