Община

Обучение за мерки и политики срещу дискриминацията се провежда във Велико Търново

Велико Търново е домакин на тридневно обучение за прилагане на мерки и политики срещу различните видове дискриминация. Във форума участват експерти от институции, локализирани във Великотърновска, Русенска, Габровска и Разградска област, представители на неправителствени организации и др. Организатор е Комисията за защита от дискриминация.

Обучението беше открито от председателя  на КЗД Ана Джумалиева. Секретарят на Община Велико Търново Мина Илиева приветства организаторите, участниците и гостите и ги поздрави от името на кмета на Старата столица Даниел Панов.

Форумът е част от проекта „Предотвратяване на дискриминацията и създаване на равни възможности, реализиран от държавната институция и финансиран от Европейския социален фонд. Основните фокуси са свързани с прилагането на принципи и стандарти срещу негативното социално явление, защитата на правото на труд и на хората с увреждания и др.

По време на откриването участниците се обединиха около мнението, че разширяването на диалога с хората, принадлежащи към различни уязвими групи, ще повиши тяхната социална роля и ще насърчи процесите на интеграция.