Община Полиция

Обучение за безопасно използване на интернет ще се проведе във Велико Търново

Еднодневен обучителен семинар на тема  „Предизвикателствата по противодействие на детската сексуална експлоатация и трафика на деца чрез Интернет“ ще се проведе утре в хотел „Болярски” във Велико Търново. Обучението се организира от Местната комисия за борба с трафик на хора и Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни и е насочен към експерти от региона, работещи с деца, както и служители на Областната дирекция на МВР и Районна прокуратура – Велико Търново.

Лектор на обучението ще бъде инспектор Любомир Тулев – сектор „Киберпрестъпност“ при Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” в МВР. Темите, които ще бъдат засегнати по време на обучението, ще бъдат свързани най-вече с актуалните тенденции в престъпленията с деца в интернет, формите и методи на експлоатацията на деца през интернет, Интернет като средство за набиране на деца с цел трафик и въвличане в проституция, реч на омразата сред подрастващите в Интернет и не на последно място ще бъдат обсъдени политиките за превенция в тази област.