Поминък

Обучават фермери по ПРСР

Семинар-обучение за земеделски стопани ще се проведе във Велико Търново. Той ще е на тема „Представяне на условията за кандидатстване по подмярка 6.1” и „Възможности за подпомагане на младите фермери чрез подмярка 2.1” от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Земеделските стопани ще получат информация за условията за кандидатстване, изискванията за подаване на проектните предложения в Информационната система за управление и наблюдение на средства от европейските структурни и инвестиционни фондове в България 2020 (ИСУН 2020), както и с възможностите за младите фермери да получат безплатна консултантска помощ за изготвяне на техните проектни предложения от експерти.

Срещата във Велико Търново ще се проведе на 3 април, в залата на областна дирекция на Държавен фонд “Земеделие“. Очаква се семинара да открие  д-р Лозана Василева, заместник-министър на земеделието, храните и горите.

Организатори на форума са Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ), с подкрепата на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ).

Кремена Крумова – Попова