Денят

Обучават работодатели как да противодействат на дискриминацията на пазара на труда

Около четиридесет управители на предприятия  от регион Северен Централен участват в семинара. Курсът се провежда в село Арбанаси по проект, финансиран  от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Обучението се води от експерти на Министерството на труда и социалната политика и Комисията за защита от дискриминация /КЗД/.

Главната цел е да създадем сертифицираща процедура, по която ръководителите на фирми да кандидатстват за работодатели, които не допускат неравенство на работното място, обясни председателят на КЗД Ана Джумалиева. По нейни думи придобиването на сертификата не означава само участие в семинар, а създаване на вътрешни правила и разпоредби за равенството. „Проектът „Противодействие на дискриминацията на пазара на труда” ще има сериозен отзвук в бъдеще, защото ние обучаваме не всеки гражданин, а работодателите, тези които не трябва да дискриминират на работното място”, коментира Джумалиева и отбеляза, че България е сред малкото държави в света, които полагат усилие за въвеждане на процедурата.

След проучване на международната практика специалистите са установили, че подобни сертификати се прилагат в Кипър и Швеция.