Денят Образование

Обсъждат на форум в Арбанаси отпадането от училище на ромските деца

Център за междуетнически диалог и толерантност ,,Амалипе”, в партньорство с Педагогическия факултет на Великотърновски университет  ,,Св.Св.Кирил и Методий”  и Тръст за социална алтернатива организира V Национална научно-практическа конференция на тема ,,Интеркултурното образование като средство за намаляване отпадането на ромските деца от училище”.

Събитието ще се проведе на 3 и 4 юли в Рачев хотел Ресиденс – с. Арбанаси. Целта е да бъде споделен работещ модел в прилагането на образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства, реализирани в образователната практика. Участие с доклади са заявили 25  представители на  училища, доказали високия си професионализъм  в съхраняването и развитието на културната идентичност, равния достъп до качествено образование  и пълноценната социализация на деца с различен етнически произход. Академичната общност отново ще бъде представена от екип на проф. д.п.н. М.Мандева.

За първи път ще бъдат споделени добри практики от  групите „Младежта  е толерантност и устрем към образование“ , „,Мама и татко са страхотни учители“ и „ На училище в България и Европа“, които Център „ Амалипе“ предложи като възможност по проект „ Твоят час“, финансиран от ОП „ Наука и образование за интелигентен растеж“.  Дейностите бяха пилотирани в двадесет училища, а като техни ръководители имаха възможност да се изяват активни родители, студенти и представители от педагогическия екип на организацията.

Сред близо двеста участника в конференцията ще бъдат и представители от Министерство на образованието и науката, Регионални управления на образованието, неправителствени организации с които Център „ Амалипе“ е дългогодишен партньор по реализиране на образователни проекти.

Под мотото „ Живеем на един адрес: за успеха на всяко дете“ форумът ще продължи с национална работна среща  с директори на училища от цялата страна, работещи по Програма „ Намаляване на отпадане на ромски деца от училище“. Целта на срещата е да се представят  и обобщят постигнатите резултати за учебната 2016/2017 г.; да бъдат споделени  предизвикателства и проблеми  от първата година на прилагане на новия образователен закон, както и от застъпническите кампании, реализирани от мрежата на училищата – партньори на Център „ Амалипе“.