Икономика Община

Обсъждат вариантите на трасе за АМ „Русе – Велико Търново“ в региона

Между 28 ноември и 1 декември ще са обществените обсъждания на Доклада за Оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционното предложение за автомагистралата „Русе – Велико Търново”. Ще бъдат проведени общо 10 срещи в населените места, през които ще преминава трасето на автомагистралата. На 28 ноември е дискусията в общините Павликени, Горна Оряховица и Велико Търново, а на 29 ноември в Полски Тръмбеш, Ценово и Бяла. На 30 ноември докладът ще бъде представен пред жителите на общините Борово, Две могили и Иваново. На 1 декември е обсъждането в община Русе.

АМ „Русе – Велико Търново“ е с приблизителна дължина 133 км. Началото на проекта е на 3 км източно от съществуващия Дунав мост при гр. Русе, а краят е след гр. Дебелец, по посока на път II-55. В разработените варианти на трасе са проучени възможните технически решения за изграждане на автомагистралата по нов терен извън съществуващия път I-5. Проектът е разделен на три участъка: Русе – Бяла /от 0+400 до км 40+357/, обход на гр. Бяла /от км 40+357 до км 76+000/ и Бяла – Велико Търново /от км 76+000 до км 133+240/.

Вариантите на трасе, които са разработени са следните:

Комбиниран

Трасето пресича път II-21 Русе – Силистра и продължава в посока юг-югозапад, като преминава югоизточно в непосредствена близост до интермодалния железопътен терминал. Автомагистралата продължава в югозападна посока, след което пресича първо път II-23 Русе – Червена вода, а след това и път I-2 Русе – Варна. Развитието на трасето следва в посока юг-югозапад, като минава над река Русенски Лом с голямо мостово съоръжение между селата Басарбово и Иваново. След това се насочва в южна посока и пресича път I-5 Русе – Бяла. Магистралата продължава в югозападна посока и минава между селата Екзарх Йосиф и Обретеник. Трасето пресича р. Янтра с голямо мостово съоръжение югоизточно от с. Белцов. След това се преминава между с. Ценово и с. Пиперково и следва пресичане с път II-54 Свищов – Бяла. Предвиден е западен обход на с. Ценово, а след това трасето се развива в южна посока и следва пресичане с път I-3 Плевен – Бяла. Магистралата преминава южно от с. Пейчиново, а след това се насочва източно от с. Страхилово и пресича път III-407 Моравица – Царевец, а след това и път III-502 Полски Тръмбеш – Горна Липница и път III-504 Самоводене – Алексово. Пътят продължава в южна посока. Предвидено е пресичане на АМ „Русе – Велико Търново“ с проектното трасе на АМ „Хемус“ при км 102+779.91 – в близост до с. Паскалевец, с. Стефан Стамболово, с. Никюп и с. Водолей. След това магистралата продължава право на юг и преминава между с. Ресен и Водолей. Предвидено е пресичане на път III-3031 Павликени – Самоводене, като трасето преминава западно от с. Хотница. Следва пресичане на път I-4 Коритна – Велико Търново, а след това и на река Янтра, като се преминава между селата Момин сбор и Леденик.

Релефът на терена след река Янтра до края на магистралата при път I-5 Русе – Маказа е планински с дълбоки дерета и високи върхове. Това налага изграждането на големи съоръжение – 4 тунела по лявото платно и 2 по дясното, както и 22 моста и виадукти, с обща дължина 14 853 м. Връзката на републиканските и част от общинските пътища ще се осъществява чрез 18 пътни възела. Достъпът до земеделските земи ще бъде осигурен с построяването на 12 селскостопански надлеза и 9 селскостопански подлеза.

Проектирани са 8 площадки за краткотраен отдих. Те са в близост до с. Басарбово, с. Красен, с. Тръстеник, гр. Бяла, с. Стефан Стамболово, до промишлената зона на гр. Дебелец, до промишлената зона на гр. Русе, преди с. Белцов, с. Ресен и с. Водолей.

Най-целесъобразен от екологична, техническа и икономическа гледна точка, според експертите, е комбинираният вариант на трасе. Той обобщава останалите варианти и в определени участъци е подобрена геометрията на пътя.

Червен вариант

Трасето обхожда гр. Русе югоизточно и развивайки се успоредно на р. Дунав, пресича път I-2 Русе – Варна малко след разклона с път II-23 Русе – Червена вода. След това преминава западно на селата Красен, Божичен и Иваново до пресичане с път I-5 Русе – Бяла, което е след разклона с общинския път за с. Иваново. След това трасето се насочва северозападно на селата Тръстеник и Екзарх Йосиф, като продължава между селата Белцов и Ценово, след което се насочва на югоизток и преминава в непосредствена близост западно на кв. „Гара Бяла“ и пресича път I-3 Гара Бяла – Плевен на около 2 км от кръстовището с път I-5. След гр. Бяла, трасето продължава своето развитие югозападно от с. Пейчиново, след което се насочва в южна посока. Преминава в непосредствена близост западно на с. Иванча и с. Стефан Стамболово, източно на с. Водолей, западно на с. Хотница до пресичането с път I-4 Коритна – Велико Търново и източно на с. Момин сбор. След това трасето се насочва в югоизточна посока, като преминава под с. Леденик и гр. Велико Търново до включването в съществуващото трасе на път I-5, южно от гр. Дебелец.

 

Син вариант

Този вариант на трасе следва развитието на червения до пресичането с общински път за с. Иваново западно от селото, след което се развива в южна посока. С това направление преминава в непосредствена близост западно на гр. Две могили и с. Батишница, източно на гр. Борово, западно на с. Пет кладенци и обхожда източно гр. Бяла. След това продължава отново в южна посока, като преминава източно на селата Каранци, Раданово, Сашево, Куцина, западно на селата Крушето и Янтра, между градовете Поликраище и Първомайци, западно на с. Самоводене и се насочва към път I-4, който се пресича западно от с. Леденик. На около 5 км след пресичането с път I-4 се влива в червения вариант. При този вариант, южно от гр. Бяла е проектирана връзка с дължина близо 8 км, която да осигури възможност за връзка между синия вариант в участъка между градовете Русе и Бяла и червения и зеления варианти в участъка между градовете Бяла и Велико Търново.

Изграждането на автомагистралата „Русе – Велико Търново“ е сред приоритетните обекти, тъй като направлението осигурява транзитния трафик по коридор №IX и международен път Е-85. С построяването й ще се подобри транспортното обслужване на международния и вътрешен трафик, ще се повиши безопасността на движението и транзитният трафик ще бъде изведен извън населените места. АМ „Русе – Велико Търново“ ще бъде основна връзка, свързваща втория мост над река Дунав при Русе с гр. Велико Търново, с път I-4 София – Велико Търново – Варна, път I-3 София – Плевен – Русе и бъдещия участък от АМ „Хемус“.

Докладът за ОВОС на инвестиционното предложение, заедно с всички негови приложения, а също и Докладът за оценка на степента на въздействие, са на разположение на интересуващите се както на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура” – www.api.bg, така и на хартиен носител в администрацията на конкретната община всеки работен ден.

Пълният график за срещите по дни и часове в приложения линк – http://www.api.bg/index.php/bg/normativna-baza/dokumenti/dovos-ruse-veliko-trnovo/