Образование

Образователни медиатори от цялата страна се обучават три дни във Велико Търново

Около 50 образователни медиатори от цялата страна участват в тридневно обучение във Велико Търново, което започна днес. Негов организатор е центърът за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“. По време на семинара  те ще преминат няколко важни тематични модула –  организиране на кампании и събития; създаване на активен родителски клуб; организиране и функциониране работата на образователните медиатори. Те ще научат повече как да е ефективна работата им със семействата от ромски произход и най-важното от нормативната уредба в училище.

Около 1000 са образователните медиатори в страната. В област Велико Търново те са над 30. Назначени са или по проект „Подкрепа за успех“ или със средства, получавани от училищата за работа с уязвими групи. В региона част от медиаторите са назначени от център „Амалипе“ по негови проекти.

„Пандемията и онлайн обучението на учениците бяха бойното кръщене на образователните медиатори, които работят за различни училища и са живата връзка между тях и родителската общност. Въпреки трудните условия, никой от тях не се отказа, не взе отпуск. На практика те спасиха учебната година на децата, които нямат мобилни устройства и интернет, като на място доставяха необходимите им за обучението материали“, коментира Диан Колев от център „Амалипе“.