Образование

Образователната платформата „Дигитална раница – Моята България“ е завършена и функционално използваема

Напълно завършена и с над 120 000 посещения е вече онлайн образователната платформа „Дигитална раница – Моята България“. Електронното учебно помагало беше разработено с финансиране от програма „Еразъм +“ по проект с ръководител проф. Димитър Симеонов, преподавател по социално-икономическа география във   ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Партньори на   авторския екип от Великотърновския университет са представители на Съюза на българите в Кипър и Гръцко-българското сдружение за култура „Паисий Хилендарски“. Първоначално платформата е ориентирана към българските неделни училища в чужбина, но вече  е отворена и за образователните институции в България. „Електронната обучителна платформа е безплатна,  с достъп до шест конструкта. Това са интерактивни „живи“ работни листове, тестови варианти за контрол и самоконтрол, интерактивен понятиен речник, добри практики, споделени от учителите в българските училища в чужбина – и не само – и  интердисциплинарна организация на учебното съдържание в десет модула, както и едно неформално креативно приложение „Да учим различно“, обясни проф. Симеонов. По негови думи платформата е уникална, защото в  модулите са съчетани трите задължителни за неделните училища учебни предмета – Български език и литература, История и цивилизации и География и икономика, които са част от учебните програми и в училищата у нас.

На този етап помагалото включва учебно съдържание за учениците от I-VII клас, но изпълнителите на проекта планират то да се разшири, като се публикуват и модули за учениците от VIII – XII клас, а на по-късен етап с участието на специалисти от Педагогическия факултет на ВТУ да се разработят материали и за децата от предучилищните групи.