Образование

Образователен проект повишава активността на родителите за по-добър успех на децата им

Заключителна кръгла маса по проект „Активни родители – успяващи деца и ученици“ събра в град Елена учители от партньорските образователни институции, представители на родителите и студенти-доброволци за представяне резултатите от 9 месечния проект, който се реализира в рамките на учебната 2021/22 година от Великотърновския университет „Св.св. Кирил и Методий“. Той е финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и е на стойност 19750 лева.

Финалното събитие се състоя в Общностния център на град Елена, където заместник кмета Десислава Шопова поздрави форума, на който специален гост беше директорът на финансиращата организация д-р Лало Каменов, който заяви, че това е първият проект, насочен към родителската общност и че образованието трябва да бъде все по-близо до семейството.

Ръководителят на проекта проф. д-р Любомира Попова обобщи, че акцент в проекта е подчертаване на значимата роля на съвременния родител в образователния процес. Благодари за горещата подкрепа и отдаденост на Пакизе Иванова, която е образователен медиатор в с. Майско.

76-те анкетирани родители от Средно училище „Св.св. Кирил и Методий“, гр. Златарица, Обединено училище „Отец Паисий“ и Детска градина „Приказен свят“ от село Майско, са отговорили, че намират проекта за много полезен за себе си и децата си, затвърдило се е усещането им, че децата трябва да се образоват, а 95 на сто казват, че биха се включили и в бъдещи дейности. Резултатите обобщи доц. д-р Боряна Здравкова от екипа на проекта.

Активната работа със студентите и докторантите доброволци от Педагогическия факултет е подпомогнала за разширяване на знанията им и повишаване на тяхната информираност относно ролята на интеркултурното образование за преодоляване на предразсъдъците, негативните нагласи и дискриминационните прояви към етническите малцинства.

Сред най-полезните за родителите срещи са били тези, в които доброволците-студенти и докторанти в проекта са запознали и обучавали родителите в използването на електронни платформи и технологии, споделянето на преживян опит и обсъждане на практически идеи за по-активно включване на родителите в живота на техните деца в училище. Но още по-значимо е изслушването и подкрепата на децата, активното присъствие в ежедневието им, преодоляването на бариери, за които на кръглата маса говори докторантът Йонко Христов, социален педагог в ЧОУ „Димитър Екимов“, с. Русаля.

В дискусията участващите на кръглата маса педагогически специалисти от Елена, Златарица и Майско изразиха надеждата си, че ползите от този проект е добре да бъдат надградени и да се потърсят нови възможности за доброто образование на децата от региона.