Образование

Оборудват кабинети за занимания по интереси в две търновски училища

Две училища в област Велико Търново са класирани и ще получат финансиране по модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците” на Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда”. Учебните заведения са търновското ОУ „Св. Патриарх Евтимий” и ОУ „Св. Климент Охридски” в Павликени. Одобреният бюджет е по 10 000 лева. Със средствата ще бъдат оборудвани кабинети за занимания по интереси. Ще бъдат купени книги, игри и материали за разгръщане на потенциалните творчески заложби на децата в областта на науките, изкуствата и спорта.