Община

Обновиха пространството около Помпената станция в Дебелец по проект

С изцяло нов облик е пространството около бившата Помпена станция в Дебелец. Изградени са близо 400 кв. метра алеи. Закупено е комбинирано парково обзавеждане – пейки с маси и кошчета за отпадъци, с които са оформени кътове за отдих. Почистени и просветлени от избуяла растителност са теренът и прилежащите площи. Направено е озеленяване с широколистни и иглолистни дървета, храсти. Композирани са подходящо ново осветление – четири ел. стълба, седем осветителни тела и три прожектора,  осигурена e съвременна, естетична и екологична среда за пълноценен отдих.

Обособяването на парковата зона е реализирано по проект „Зелен простор за всички сетива“. Финансирането в размер на близо 10 хиляди лева се осигурява  от националната кампания „За чиста околна среда – 2020“ на ПУДООС към МОСВ, уточни кметът на града Снежана Първанова.

„Съществуващият терен, който е с обща площ 9 декара, е благоустроен като парк за активен отдих. Със средства на Кметство Дебелец е обособена спортна зона с изградена площадка за скейтсъоръжения. Така обновеното пространство – обект на проекта, което е в близост до река Белица и местната историческа забележителност „Старият мост“ / ремонтът, на който предстои да бъде завършен/, е превърнато в атрактивно място за спорт, забавления и почивка“, допълни Първанова.