Здравеопазване

Обнародваха Националната здравна карта, областта ни разполага с 1 542 болнични легла

Националната здравна карта вече е факт и е обнародвана в Държавен вестник. Според данните в документа 1 153 лица под 18-годишна възраст във Великотърновска област имат психични и поведенчески разстройства. Над 18 – годишна възраст са регистрирани 14 315 психично болни.

Търновецът най-често лежи в болница заради болести на органите на кръвообръщението – 9 280 души, и болести на дихателната система – 7 495 души. Следват ги болести на пикочо-половата система, на храносмилателната система и травми и отравяния.

Според здравната карта областта ни се нуждае от 599 лекари и 51 зъболекари, като няма нужда от специалисти по детска : гастроентерология, ендокринология, кардиология, клинична хелатология и онкология, неврология, нефрология, психиатрия, ревматология и хирургия. Няма бройки за специалисти по гръдна хирургия и неврохирургия, по клинична имунология, медицинска онкология, медицинска паразитология, анестезиология и интензивно лечение.

В момента в областта има само двама алерголози, двама специалисти по клинична хематология, трима по инфекциозни заболявания и двама ревматолози. Най-многобройни са педиатрите – 43-ма, следват ги акушер-гинеколозите и специалистите по нервни болести.

Областта разполага с 229 медицински сестри, 12 акушерки, 34 фелдшери, 19 рехабилитатори, 39 клинични лаборанти и 22 рентгенови лаборанти.

Медицинските заведения разполагат общо с 1 542 легла. 37 от тях са в интензивните отделения, 534 – в терапевтичните, 200 в хирургиите, 105 в педиатричните отделения, 70 в акушеро-гинекологичните и 596 в други като психиатрия и продължително лечение.