Денят Икономика

Област Велико Търново шеста в страната по регулярно ползване на интернет

66.4%  от домакинствата в област Велико Търново притежават достъп до интернет в домовете си, което е с 9.5 процентни пункта повече спрямо предходната година, показват данните на Бюро „Статистически изследвания – Велико Търново”. Това увеличение нарежда област Велико Търново на 12-то място сред 28-те области в страната по относителен дял на домакинствата с достъп до интернет, докато през 2016 г. областта е била на 21-во място. Въпреки динамичното развитие на информационните технологии в България 33.6% от домакинствата в областта  все още нямат достъп до интернет в домовете си.

През 2017 г. повече от половината от населението на възраст 16 – 74 навършени години в област Велико Търново използва интернет всеки ден или поне веднъж седмично. Областта се нарежда на 6-то място по регулярно използване на интернет сред 28-те области в страната. Жените в област Велико Търново са по-активни при редовното използване на интернет в сравнение с мъжете, отбелязват статистиците.

Значителни са различията за редовно използващите интернет по образование. Докато 85.9% от лицата с висше образование използват редовно глобалната мрежа, то едва 47.8% от лицата с основно или по-ниско образование се възползват от възможностите, които интернет предоставя.

През 2017 г. 22.6% от лицата в област Велико Търново са използвали глобалната мрежа за взаимодействие с държавната администрация и местното самоуправление, като спрямо предходната година относителният им дял се увеличава с 6.8 процентни пункта.