Денят

Област Велико Търново е на първо място в страната по тираж на регионалните вестници през 2020-а

През 2020 г. в област Велико Търново са издадени 556 книги с тираж 126 хиляди  и  44 брошури с тираж 13 хиляди. В сравнение с 2019 г. броят на издадените заглавия на книги нараства с 21.1%, а средният тираж за 2020 г. (отношение на общия тираж към броя на издадените книги) е 227, докато през предходната година е бил само 168. Броят на издадените заглавия на брошури през 2020 г. се увеличава с 266.7% до 44, като средният им тираж е 295 броя при 333 за 2019 година.

Относителният дял на издадените заглавия книги към общия брой за страната достига 6.0%, а този на издадените брошури е 3.0%. През предходната 2019 г. тези дялове са били съответно 5.3% и 1.3%.

През 2020 г. в област Велико Търново са издадени 10 броя регионални вестници с годишен тираж 1 996 хиляди. В сравнение с 2019 г. броят на издадените регионални вестници се увеличава с три, докато годишният тираж бележи спад от 1.7%.

Относителният дял за областта от общия годишен тираж на издадените регионални вестници за страната е 15.6%. По размер на годишния тираж на издадените регионални вестници област Велико Търново се нарежда на 1-во място в страната.

Данните са на отдел „Статистически изследвания“ – Велико Търново.