Култура

Областта отново е първенец по размера на тиража на регионалните вестници

През 2021 г. в област Велико Търново са издадени 397 книги с тираж 60 хиляди  и  47 брошури с тираж 7 хиляди. В сравнение с 2020 г. броят на издадените заглавия на книги намалява с 28.6 %, а средният тираж за 2021 г. (отношение на общия тираж към броя на издадените книги)  намалява до 151, докато през предходната година е бил 227. Броят на издадените заглавия на брошури през 2021 г. се увеличава с 6.8 % до 47 броя, като средният им тираж е 149  /в намаление/  при 295 за 2020 година.

През 2021 г. в област Велико Търново са издадени 7 броя регионални вестници с годишен тираж 1 861 хиляди. В сравнение с 2020 г. броят на издадените регионални вестници намалява с три, а годишният тираж също бележи спад от 6.8 %.

Относителният дял за областта от общия годишен тираж на издадените регионални вестници за страната е 17.1 %. По размер на годишния тираж на издадените регионални вестници област Велико Търново се нарежда на 1-во място в страната.