Политика

Областният управител свиква Съвета за намаляване на риска от бедствия заради пожарите

Областният съвет за намаляване на риска от бедствия утре ще проведе извънредно заседание, в което ще участват представители на всички общини в област Велико Търново и представители на институции, имащи отношение към превенцията. Заседанието бе свикано от областния управител Георги Гугучков с оглед на зачестилите пожари в страната и пожароопасната обстановка.
Днес по време на работна среща с Областната дирекция на МВР и РД „Пожарна безопасност и защита на населението“ областният управител сподели, че основната цел е набелязване на мерки и вземане на решения за предприемане на действия, за недопускане възникването на пожари на територията на областта.  Той допълни, че трябва да се подобри координацията между всички структури на териториално ниво, да се проверят доброволните формирования и да се протренират гасаческите групи в малките населени места.
Утре по време на заседанието представители на Пожарната ще предоставят информация за пожароопасната обстановка и предприетите до момента действия на територията на областта. Ще бъдат обсъдени и приети мерки и действия за осигуряване на добро взаимодействие между държавните институции, агенции и органите на местната власт.