Политика

Областният управител проведе среща с директора на Регионалната служба по заетост в Ловеч Цецко Ангелов

Областният управител проф. д-р Любомира Попова проведе работна среща с директора на Регионалната служба по заетост в Ловеч Цецко Ангелов и с директора на Дирекция „Бюро по труда“ във Велико Търново Обрешко Нечев. По време на разговора бяха обсъдени теми, свързани със заетостта и състоянието на трудовия пазар в областта. Проф. Любомира Попова отбелязва, че администрацията работи много успешно с Дирекция „Бюро по труда“ и има изградени традиции в обмена на информация за състоянието на трудовия пазар. От изключителната важност са заседанията на Постоянната комисия по заетостта към Областния съвет за развитие, които се провеждат периодично за обсъждане на състоянието и проблемите на регионалния и местния трудов пазар, както и да обсъждат регионалната политика по заетостта, за да организират разработването на регионални програми за заетост.

От своя страна Цецко Ангелов посочи, че Дирекция „Бюро по труда“ се нарежда на едно от водещите места в страната и работи много успешно, което се вижда и от нивото на безработицата в региона.