Денят Политика

Областният управител представи председателя и членовете на РИК – Велико Търново

На проведените консултации на 14 май 2021 г. в Областна администрация- Велико Търново не бе постигнато съгласие между участниците по отношение на ръководството и състава на Районна избирателна комисия в Четвърти изборен район – Великотърновски. Въз основа на това с решение № 66-НС от 20 май 2021 г. ЦИК назначи Районна избирателна комисия в Четвърти изборен район – Великотърновски, в състав от 13 членове, както следва:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Николай Красимиров Илиев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Десислава Стефанова Йонкова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Нина Василева Велкова
СЕКРЕТАР:
Ирена Петкова Стасинопулу
ЧЛЕНОВЕ:
Красимира Илиева Петрова
Николина Красимирова Митева
Силвия Дечева Дечева
Цветомира Райнова Йорданова-Атанасова
Даниела Димитрова Попова
Йоана Александрова Иванова
Диана Филипова Петрова
Шенгюл Хасан Сармахмудова
Теодора Минкова Тодорова

Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си от днес, 22 май 2021 г. Юристът Петя Райкова е ръководител на техническия екип от Областна администрация – Велико Търново, който ще съдейства за нормален процес по организацията и провеждането на изборите.
РИК е разположена в зала 219 на втория етаж и в зала 318 на третия етаж в сградата на Областна администрация.
Телефоните за връзка с комисията са: 062/600 819, 062/668 245, факс: 062/62 82 79 и email: RIK04@cik.bg.