Денят

Областният управител поиска справка за годните обекти за защита в областта

РД ПБЗН разполага с едно отделно стоящо галерийно скривалище във ВТУ с капацитет 300 души, което е в управление на МВР, както и с едно бомбоубежище във В. Търново между ул. „К. Кисимов“, „П. Ангелов“ и ул. „Р. Михайлов“. То обаче няма изготвен паспорт, поради което не отговаря на изискванията за колективно средство за защита, става ясно от справка, поискана от Областния управител Людмила Илиева по повод кризата в Украйна.

Във Велико Търново има седем обекта за защита – скривалища и противорадиационни укрития /ПРУ/. В индустриалната зона „Дълга лъка“ има две отделни скривалища с общ капацитет от 1 440 души, които са стопанисвани от „Кроношпан-България“ ЕООД. Също в този район е разположено скривалище за 400 души, стопанисвано от „Янтра пропърти“ ЕООД, но то е наводнено.

На ул. „Н. Габровски“ 73 се намира подсградно скривалище в сравнително добро състояние за 760 човека, което се стопанисва от „Елмот“ АД. На бул. „България“ има три противорадиационни укрития: – на №16 „Б“ живущите в блока отговарят за ПРУ за 130 човека, което обаче е с амортизирано оборудване, сочи справката на РД ПБЗН. На №14 живущите отговарят за ПРУ с капацитет 150 човека, но в него няма елзахранване и вода, а на №6 се намира ПРУ за 130 души, което е със силно амортизирано оборудване. На бул. „Н. Габровски“ №32 има скривалище за 150 човека, в което няма ток, вода и то също е с непригодно оборудване.

Освен това от Община В. Търново са приложили списък с 65 обекта, в които са разположени локални скривалища и ПРУ в различни хотели, обществени сгради, банки, детски градини, училища и т.н на територията на общинския център, Арбанаси, Вонеща вода и Килифарево.

В община Елена в „Интериор глас“ ЕООД има скривалище за 500 човека, което е разграбено и с неустановен собственик. Отделно кметът е изпратил списък с 38 малки укрития в жилищни блокове на ул. „Ив. Момчилов“, „Пролет“, „Крайбрежна“ и др.

В община Горна Оряховица  по данни на РД ПБЗН има 7 ПРУ и скривалища. ПРУ за 150 души, но с неподдържана вентилационна подкрепа, стопанисвано от „Техноком“ ООД има на ул. „Иван Момчилов“ №2. В СОУ „Г. Измирлиев“ има общинско скривалище за 500 човека, което според доклада е „нереализирано“. В „Захарни заводи“ АД скривалището е за 1 000 души, собствеността му е неизвестна, то е разграбено и неподдържано. На гара Горна Оряховица е разположено скривалище за 300 души, собственост на „Товарни превози“ ЕООД, което обаче е опожарено през 2012 г. и е неподдържано. На ул. „Св. Княз Борис I“ има ПРУ за 40 души, което се стопанисва от живущите в блока, но състоянието му все още е неизвестно. На ул. „В. Грънчаров“ №2 има ПРУ за 100 души, чието състояние също е неизвестно. По аналогичен начин стоят нещата и с ПРУ на същата улица с №19.

В Лясковец в „Аркус“ АД има скривалище, собственост на дружеството. То е за 500 души и в добро състояние, но не е извършвана профилактика на филтър погълтителите, които са основен компонент на вентилационната инсталация. Отделно кметът на общината е предоставила справка,  според която на ул. „В. Левски“ №“219 има бомбоубежище от 200 кв. м., а Пунктът за управление на Общински кризисен щаб в подземния етаж на СУ „М. Райкович“ – втори корпус също може да се ползва като укритие.

В Свищов в Западната индустриална зона се намира скривалище за 600 човека. Към момента обаче нито собствеността, нито състоянието му са известни.

В община Стражица няма колективни средства за защита. В жилищните блокове са предвидени ПРУ, които не отговарят на изискванията и  не могат да се ползват по предназначение. В детските училища, градини, социални домове и обществено обслужващи сгради има помещения, които биха могли да се използват, но те не отговарят на изискванията на Наредбата и няма готовност за ползването им, сочи справка от кмета Йордан Цонев. Той е приложил и списък от 37 жилищни блока на улиците „М. Друмев“, „Средна гора“, „Дончо Узунов“, „Пролет“, „Яворов“ и „Стадиона“, където има скривалища с капацитет от 20 до 45 места.

От община Полски Тръмбеш са посочили, че разполагат с 10 скривалища в общински сгради и кметства, 8 в читалища, 6 в училища, 3 в детски градини, 1 във фирма и 19 в жилищни блокове, както и с 1 ПРУ.

В Златарица няма изградени колективни средства за защита.