Политика

Областният управител инж. Георги Гугучков се срещна с представители на гражданско сдружение „Ти решаваш“

Областният управител се срещна с представители на гражданското сдружение „Ти решаваш“ по тяхна инициатива. Инж. Георги Гугучков проведе разговор със заместник председателя на неправителствената организация Димитър Димитров, с управителя на клона за гр. Павликени Ивелин Иванов и с члена на УС на сдружението Иван Иванов. На срещата беше обсъждан въпроса с бъдещото изграждане на завод за каменна вата в с. Върбовка. По думите на Димитър Димитров гражданите на община Павликени са останали огорчени от отменения два дни преди провеждането му екологичен експертен съвет, на който трябваше да се разгледа доклада по ОВОС, както и от определение на Административния съд. Магистратите оставиха без разглеждане жалбата на Областен управител срещу решение на РИОСВ с мотив, че същият няма право да оспорва административни актове, издадени от други административни органи, какъвто е директорът на екоинспекцията във Велико Търново.

Димитър Димитров сигнализира, че казусът с бъдещия завод засяга и област Плевен. Той поиска на следващия експертен съвет като заинтересована страна да бъдат допуснати представители на община Левски, подобно на представителите на община Сухиндол. По думите му, в ДОВОС инвеститорът е заложил заустване на отпадните води на река Ломя, която минава през Върбовка и през град Левски, област Плевен, а това е потенциална заплаха от замърсяване.

Инж. Георги Гугучков разясни правомощията на институциите по казуса и пое ангажимент да предаде сигнала на областния управител на Област Плевен.