Здравеопазване Политика

Областният кризисен щаб препоръчва да не се провеждат събори и масови мероприятия

Областният кризисен щаб на област Велико Търново за борба с коронавирус проведе неприсъствено заседание във връзка с въведените противоепидемични мерки на територията на страната в сила до 31 август. Членовете му решиха да препоръчат на кметовете на десетте общини да ограничат провеждането на събори, панаири и други масови прояви до края на месеца. За решението са информирани всички кметове в областта.