Икономика

Областният информационен център кани на семинар за ролята на европейските съвместни предприятия

Областният информационен център във Велико Търново организира работен семинар на тема „Политики на Европейския съюз в областта на научните изследвания и иновациите: Хоризонт Европа и ролята на европейските съвместни предприятия“. Семинарът ще се проведе на 30 юли от 10,30 ч. в офиса на OИЦ – В.Търново на бул. „България“ №24, гр. В. Търново. Вход: свободен
Гост-лектор на събитието ще е доц. д-р Евгени Евгениев, първи секретар, сектор „Наука“, Постоянно представителство на Република България към ЕС, гр. Брюксел, Белгия.

Семинарът ще акцентира върху съществената роля на „Хоризонт Европа“ (рамковата програма за научни изследвания и иновации на ЕС за 2021-27 г.), лидерската позиция на ЕС, както и насочеността на европейски съвместни предприятия към стратегически области на научните изследвания, иновациите и технологиите в сферата на транспорта (въздушен и ж.п.), ключови цифрови технологии, интелигентните мрежи и услуги, високопроизводителните изчислителни технологии, здравеопазването, биотехнологиите, и чистия водород. От пролетта на 2022 г. европейските съвместни предприятия ще организират конкурси (директно финансиране от Брюксел) и се очаква да се генерира бюджет за публично-частни партньорства в размер на над 30 млрд. евро.
ОИЦ – Велико Търново кани преподаватели, учени и представители на бизнеса да присъстват и активно да участват в дискусията след лекцията. Форматът на срещата изисква присъствие на място.