Денят

Областните управители на Габрово и Велико Търново проведоха работна среща

Областните управители Невена Петкова и проф. д-р Любомира Попова днес проведоха работна среща в Областна администрация Велико Търново. По време на разговора бяха коментирани дейностите, които се извършват в двете области, Габрово и Велико Търново, по отношение на механизма по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Освен въпроси, свързани със сферата на образованието, бяха обсъдени и текущи въпроси по работата на Асоциациите по ВиК,  касаещи бюджет и бизнес – плановете. По повод Концепцията на Закон за социалните услуги областните управители разговаряха и за становищата, които експертите са изпратили като коментар на Проекта.