Денят Политика

Проблемите на дискриминацията сред ромската общност и механизмите за превенцията й разискваха в Областна администрация

Работна среща на тема „Видове дискриминация сред ромската общност и механизми за превенция на дискриминацията“ се проведе в Гербовата зала на Областната администрация във Велико Търново. Организатор на инициативата бе Центърът за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“, а в дискусията участваха експерти от областна администрация, десетте общини, Регионалното управление на образованието, Регионалната служба по заетост, Дирекция „Социално подпомагане“, РЗИ, ОД на МВР и други институции.

По време на форума стана ясно, че съгласно доклад за дискриминацията срещу ромите в Хърватия и България, изготвен от Център „Амалипе“, 86% от ромската общност в нашата страна не съобщава за случаи на дискриминация. 72% от ромите обаче изобщо не знаят дали има закон, забраняващ дискриминацията. Докладът е изготвен в периода март – юни 2021 година, като обобщава и анализира проучване, проведено в двете държави. Целта на изследването е да се набележат различни области на дискриминация спрямо ромите и да идентифицират пречките пред достъпа на тази общност до правна помощ.

Изследването е реализирано в рамките на проект „Равенство за ромите чрез разширен достъп до правна помощ“, финансиран от Програмата за права, равенство и гражданство на Европейския съюз.