Здравеопазване Икономика

Няма сигнали за инциденти в региона от условията на труд при ниските температури

Ниските температури изискват и осигуряване на подходящи условия на труд при работа на открито. В такива дейности трябва да се прецени доколко тези неблагоприятни климатични особености могат да застрашат живота и здравето на работниците и да се вземат съответните мерки, коментира инж. Невена Стефанова – директор на Инспекцията по труда във Велико Търново. Тя уточни, че това могат да бъдат по-чести почивки, промяна на типа на работата, като се възлага съобразена с условията. В студените зимни дни трябва да е подходящо и работното облекло. Да се предоставят лични предпазни средства от работодателя за минимизиране на риска от преохлаждане на организма. Необходимо е да се осигурят и помещения за възстановяване на топлинния баланс.