Образование

НУ „Цани Гинчев” в Лясковец организира третата Национална изложба „Заедно”

Начално училище „Цани Гинчев”, Център за приобщаващо образование и Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите – Стара Загора организират Национална изложба за ученическо творчество „Заедно”. Целите на изложбата са да популяризира ролята на съвременното училище за подкрепа на процеса на осъзнаване и приемане на индивидуалността на всеки ученик. Проявата ще покаже и възможностите за развитие на учениците със специални образователни потребности.

Право на участие имат всички ученици от I до IV клас (включително и ученици, на които се оказва допълнителна подкрепа за личностно развитие). Всеки участник представя по една рисунка в размер A4. Темата на творбите трябва да бъде “Учим, играем и живеем заедно”.

Рисунките трябва да се изпратят в срок до 15.03.2019 г. на следния адрес:

град Лясковец 5140

ул. „Петър Оджаков” №1

Начално училище „Цани Гинчев” – за Националната изложба на ученическото творчество „Заедно”.

Жури, определено със заповед на кмета на община Лясковец, ще разгледа и класира всички, отговарящи на изискванията, рисунки, за всяка възрастова група (I клас, II клас, III клас, IV клас). В края на конкурса ще се класират общо дванадесет рисунки (I, II и III място за всяка възрастова група). За участниците, на които се оказва допълнителна подкрепа за личностно развитие, ще има поощрителни награди.

Изложбата ще бъде официално открита на 12 април 2019 година в Младежки дом – град Лясковец. Тя ще остане на разположение на любителите на изкуството до 10 май.