Култура Политика

НСОРБ и Министерство на културата ще отстояват по-добри бюджетни параметри за 2022 г.

Днес се състоя среща на ръководството на НСОРБ с министъра на културата проф. Велислав Минеков и неговия екип. Министър Минеков представи намеренията на институцията да настоява за траен ръст на средствата, предвиждани за култура в рамките на Държавния бюджет. Предложението на културното ведомство е за определяне на не по-малко от 0,2% от БВП годишен ръст на средствата за сектора. Целта е постигане на достойно място в бюджета на държавата от 1,4% от БВП. Министър Минеков със съжаление припомни, че от 2003 г. насам средствата за духовни дейности в бюджета на страната спаднаха от 1,3 до 0,6% и подчерта, че е време страната ни да мери ръст в държави като Литва и Португалия, където процентът на средства за култура, заложени в държавните разчети са съответно 2,6 и 2,9%.

„НСОРБ трайно е поддържало позицията, че предвидените в ДБ средства за култура са недостатъчни“ – подчерта председателят на УС на НСОРБ Даниел Панов и обърна внимание, че в рамките на бюджетната процедура 2022 НСОРБ е внесло в МФ сходни предложения за увеличаване на обхвата и размера на средствата по стандартите за делегираните от държавата дейности във функция „Култура, спорт, почивни и религиозни дейности“, група „Култура“.

Кметът на община Троян и заместник-председател на НСОРБ Донка Михайлова сподели виждането на своите колеги, че е време НСОРБ и МК да обмислят как качеството на работа на музеите, галериите и библиотеките да бъде обвързано с размера на държавна подкрепа. НСОРБ предлага нарастващият ресурс да бъде обвързан с реализирането на основни приоритети от културната политика, с обективна оценка за състоянието на културните институти и техния потенциал и активност.

Бяха обсъдени проблемите на общинските културни институти и начините за преодоляването на трудностите, пред които се изправят творческите индустрии в условията на пандемия.

Сред засегнатите теми по време на срещата бяха още тези за дигитализацията на архивите и проблемите в работата на местните администрации с НИНКН. Министър Минеков споделя мнението на кметовете по тази тема и ръководството на Министерството на културата обмисля цялостно преструктуриране на дейностите по опазването на културното наследство. Предстои подготовката на промени в Закона за културното наследство, които ще бъдат представени на бъдещия парламент. НСОРБ ще вземе участие в заседанията на инициативната група, формирана от министъра.

Кметът на Димитровград и заместник-председател на УС на НСОРБ Иво Димов обърна внимание, че общините оценяват като приоритетна дейността по обновяване на културната инфраструктура и са готови да се ангажират на местно ниво с реализирането на проекти, но търсят подкрепата и на Министерството на културата за усъвършенстване на механизмите за изпълнение на проекти с европейско финансиране. Налаганите финансови корекции към момента остават да тежат на общинските бюджети и решаването на този въпрос изисква сериозен държавнически подход. През новия програмен период се очаква значителна част от ресурса по Оперативните програми да бъде насочен към обновяване на културните институции, около 50 млн. лв. от Плана за възстановяване също ще бъдат насочени за тази цел.

Министерството на културата и Националното сдружение на общините отчитат добро сътрудничество и оценяват като особено полезно сближаването на позициите по важните за културния сектор проблеми, чието решаване ще бъде търсено със съвместни усилия.