Икономика

НСИ: 92% от домакинствата у нас имат собствено жилище

Всеки пети българин в градовете живее в голямо жилище – с четири и повече стаи. Близо 51% от хората в селата също се ширят в многостайни апартаменти. Това показват последните данни на Националният статистически институт. Две трети от домакинствата в страната живеят в дву- и тристайни жилища.

92% от домакинствата у нас имат собствено жилище през 2020 г. а 4% ползват жилище, без да плащат наем. В жилища под наем живеят също около 4% от наблюдаваните домакинства. Второ жилище притежават 9% от домакинствата, показват още данните на статистиката.

Повечето българи – 92 на сто обитават жилища, построени преди 1990 г., като близо три четвърти са изградени в периода 1961 – 1990 година. Преди 1961 г. са построени 22%, а след 1990 г. – 8% от жилищата. Гаражи имат 27% от семействата.

С електричество, вода, канализация, баня и тоалетна в жилищата разполагат 81% от домакинствата. Има съществени различия в благоустроеността на жилищата в градовете и селата. Централна канализация имат 44% от жилищата в селата, докато в градовете този процент е 97%.
Тоалетна вътре в жилището имат 80% от домакинствата в селата и 98% в градовете. С централно отопление (парно или газ) са 20% от жилищата в страната.

Автомобили имат 52% от наблюдаваните домакинства, като 5% притежават два и повече автомобила. Не могат да си позволят да закупят и поддържат автомобил по финансови причини 9% от домакинствата, а 38% са заявили, че нямат необходимост от лека кола.

От предметите за дълготрайна употреба най-разпространен е телевизорът – притежават го 99% от домакинствата, а 29% имат по два и повече телевизора.
На второ място е хладилната техника. Автоматична перална машина притежават 96% от домакинствата, 2% не могат да си позволят този уред по финансови причини, а 2% смятат, че нямат необходимост.

Без телефон (стационарен или мобилен) са 1% от домакинствата. Само стационарен телефон имат 3%, а 79% – само мобилен (преобладават тези с два и повече мобилни телефона). С компютри разполагат 52% от домакинствата. Все още е голям делът на тези, които преценяват, че нямат необходимост от компютър – почти 44%.

Наличие на интернет връзка в жилището имат близо 60% от домакинствата в страната. В градовете домашен интернет има в 66% от жилищата, а в селата – в 40%. Посочили, че нямат необходимост от интернет връзка в дома си, са 37% от домакинствата.
Климатици притежават 44% от домакинствата, а 18% не могат да си закупят такава техника поради липса на финансови средства. 38% от домакинствата в страната са заявили, че нямат необходимост.