Денят

НСИ: 58 села без постоянно население и 85 села с по един жител има във Великотърновска област

Област Велико Търново се нарежда на второ място в страната по обезлюдяване на малките населени места. По данни на Националния статистически институт в Националния регистър на населените места към 31-ви декември 2019 г. от общо 336 населени места в областта 58 села са без постоянно население, а 85 са с едноцифрен брой на обитателите.

Най-много села без население и с едноцифрен брой жители в страната има в област Габрово. Това са 119 селища.

Общо селата в България с едноцифрен брой жители е 446, а 171 са населените места, в които няма нито един постоянен обитател, като сред тях е и „най-младото“ село у нас – Свети Константин. Селата без население се увеличават със 7 в сравнение с 2018 година. Общо 617 села в страната са без население или с едноцифрен брой жители.
Към края на миналата година в страната има общо 5 257 населени места, от които градовете са 257, селата – 4 998, а два са манастирите със статут на населено място – Клисурски и Рилски. Населените места през миналата година в сравнение с края на 2018 година се увеличават с едно, след като през 2019 година е създадено ново – Свети Константин в област Пазарджик.
По двама души население има в 63 населени места, а по трима – в 46 села. 45 населени места в България са с по четирима жители.
И към края на миналата година, независимо че намалява с 20 души, най-голямото българско село остава Лозен /обл. София-град/ с население 6168 души. Справката показва, че Лозен е по-голям от 145 града.