Икономика Поминък

НСИ: 12% от българите не могат да си позволят климатик, 7% – автомобил

През 2023 г. в собствено жилище живеят 87.9% от домакинствата, а 7.8% ползват жилище, без да плащат наем. В жилища под наем живеят 4.3% от наблюдаваните домакинства – 3.7% на свободен и 0.6% на общински наем. Второ жилище притежават 8.8% от домакинствата, съобщиха от Националния статистически институт.

В жилища, построени преди 1990 г., живеят 90.5% от домакинствата, като 73.6% са изградени в периода 1961 – 1990 година. Преди 1961 г. са построени 16.9%, а след 1990 г. – 9.5% от жилищата.

В дву- и тристайни жилища живеят 68.4% от домакинствата в страната (74.4% в градовете и 50.0% в селата). В по-големи жилища (с четири и повече стаи) живеят 19.7% от домакинствата в градовете и 48.0% в селата.

Гаражи имат 20.3% от домакинствата в страната (16.5% в градовете и 31.8% в селата).

Има съществени различия в благоустроеността на жилищата в градовете и селата. Централна канализация имат 45.6% от жилищата в селата, докато в градовете този процент е 96.2%. Тоалетна вътре в жилището имат 87.4% от домакинствата в селата и 99.2% в градовете. С централно отопление (парно или газ) са 20.3% от жилищата в страната, съответно 26.6% в градовете и 1.2% в селата.

Автомобили имат 57.7% от наблюдаваните домакинства, като 7.3% притежават два и повече автомобила. Не могат да си позволят да закупят и поддържат автомобил по финансови причини 7.3% от домакинствата, а 34.9% са заявили, че нямат необходимост от лека кола.

От предметите за дълготрайна употреба най-разпространен е телевизорът – притежават го 99.3% от домакинствата, а 37.9% имат по два и повече телевизора.

На второ място е хладилната техника – 99.2% от домакинствата в страната (99.5% в градовете и 98.3% в селата) имат хладилник и/или фризер.

Автоматична перална машина притежават 97.3% от домакинствата, 1.7% не могат да си позволят този уред по финансови причини, а 1.1% смятат, че нямат необходимост.

Без телефон (стационарен или мобилен) са 1.0% от домакинствата. Само стационарен телефон имат 1.0%, а 90.6% – само мобилен (преобладават тези с два и повече мобилни телефона). Двата вида телефони (стационарен и мобилен) притежават 7.4% от наблюдаваните домакинства.

С компютри разполагат 54.8% от домакинствата (62.3% в градовете и 32.3% в селата), а 41.3% преценяват, че нямат необходимост от компютър в дома.

Наличие на интернет връзка в жилището имат 75.3% от домакинствата в страната. В градовете домашен интернет има в 82.0% от жилищата, а в селата – в 54.9%. Посочили, че нямат необходимост от интернет връзка в дома си, са 22.9% от домакинствата.

Климатици притежават 61.0% от домакинствата, а 12.5% не могат да си закупят такава техника поради липса на финансови средства. 26.4% от домакинствата в страната са заявили, че нямат необходимост от климатик.