Икономика

НСИ: 1/5 от фирмите у нас са увеличили продажбите си през май

Близо една пета от фирмите в България отчитат увеличение на приходите си от продажба на месечна база през май, което представлява двоен ръст в дела им, показват данните на Националния статистически институт (НСИ) за състоянието на фирмите в условията на извънредното положение. Най-големи са постъпленията от продажби в сектора на търговията, транспорта и ресторантьорството и в сектора на индустрията (над 20%). Средно приходите от продажба на фирмите в България намаляват с 42.8% спрямо април, като за първи път от въвеждането на извънредното положение у нас на 13 март, месечният спад е под 50%.

Секторът на културата, спорта и развлеченията очаквано остава в най-тежко положение, след като дейността им бе замразена със заповеди на здравния министър.

Все повече компании обаче вярват, че ще продължат настоящата си дейност, а все по-малко – че ще я прекратят временно. Делът на фирмите, които очакват да престанат да съществуват обаче се запазва без промяна спрямо април – 1.6%.

След масовото пускане в платен и неплатен отпуск и съкращенията из цялата страна, през месец май наемането на нов персонал вече расте съществено. Освен това служителите на все по-малко предприятия са пуснати в платен и неплатен отпуск, но все още нивото на тези, които започват работа на непълно работно време е почти колкото това през март и април.

Съкращаването на персонал е все по-избягвана мярка от предприятията в сравнение с март и април, а статистиката показва, че през май най-много фирми са се възползвали от държавната мярка за заетост „60/40“ – 10.1%.

Делът на фирмите, които намаляват възнагражденията на персонала, също се понижава и достига 6% спрямо 8.2% месец по-рано.

Частта на нефинансовите предприятия, които въвеждат дистанционна форма на работа през май, също намалява, след като повечето компании установиха тази мярка още през март и април.

В краткосрочен план – 1 месец напред – мнозинството от анкетираните от НСИ фирми (83%) прогнозират, че ще запазят нивото на персонала си, а 11% очакват да го намалят. Спрямо месец по-рано има повод за оптимизъм, тъй като очакванията за още съкращения намаляват, а все повече предприятия обмислят увеличение на персонала си.