велико търново пешеходна пътека
Денят

НСИ обяви: 6 519 789 души е населението на България към 7 септември 2021г.

6 519 789 души е населението на България към 7 септември 2021г., обявиха от Национален статистически институт (НСИ). На брифинг бяха представени резултатите от „Преброяване 2021“, проведено между 7 септември и 10 октомври миналата година. Данните сочат, че жените в България са 3 383 527 (51.9%), а мъжете 3 136 262 (48.1%). На 1000 жени се падат 927 мъже.
След 1985 година, когато населението на страната е достигнало почти 9 милиона души, има четири поредни преброявания, през които населението на страната намалява. От тогава България е намаляла с общо с над 2 400 000 души, като най-голямото намаление е при последното преброяване – 844 781 души или 11,5%, сочи статистиката на НСИ. Фактори, които оказват влияние върху броя на населението на страната, са естественото движение (раждания и умирания) и външната миграция.
През последния десетгодишен период, намалението от естествена смърт е 500 733 души, което е малко над 50% от общото намаление, а от външна миграция намалението е 347 000 души. През целия период страната има отрицателен естествен прираст. Той е най-голям през миналата година – 90 317 души, заради голямото отражение на пандемията върху общата смъртност в страната, сочат още данните на Националния статистически институт.
Най-много население изгубила област Видин, почти 1/4 от населението си за последните 10 години. Следват Смолян, Добрич, Габрово и Велико Търново, които са изгубили около 1/5 от населението си. Най-малко е намаляла област София-столица с 1, 3%, сочи резултатът от „Преброяване 2021“.
Към 7 септември 2021 г. 4 782 000 души живеят в градовете и съответно 1 738 00 души живеят в селата на страната.
България има 199 населени места, които нямат никакво население. Най-много са те в област Габрово – 69, и в област Велико Търново, където са 64.
От 1 до 199 души живеят в 48% от българските населени места.
С население над 100 000 души са шест града в страната – София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Стара Загора, в които живеят 34% от населението в страната, или всеки трети в страната живее в тези шест най-големи града.
Най-малкият град е Мелник с население от 161, а най-голямото село е Лозен с население от 6 471 лица.
Продължават да се задълбочават негативните тенденции в изменението на възрастовата структура на населението. Налице е продължаващ процес на демографско остаряване, който се изразява в броя на населението на възраст 65 и повече навършени години.
Към 7 септември 2021 г. населението на 65 и повече години е 1 533 000 (23,5%) и е нарастнало със 171 000 души спрямо предишното преброяване, или 12,6%. Населението във възрастовата групата 15-64 години е 4 069 400 души (62,4%) и е намаляло с 958 000 души за разглеждания 10-годишен период.
Децата до 14 годишна възраст са 917 000 души.