Денят Икономика

НСИ : Във Великотърновска област живеят 239 132 души

Населението на Великотърновска област е наброявало 239 132 души към 31 декември 2017 г. Това сочат данните на Националният статистически институт (НСИ) относно населението и демографските процеси в България през миналата година. Областта е с отрицателен прираст, като за страната с положителен са единствено област Кърджали и София /град/.

Област Велико Търново се нарежда на второ място по брой обезлюдени села. В региона те са 58, а най-много са в област Габрово – 61. Според статистиците в над 22% от населените места в България живеят от 1 до 49 души. Тези населени места в страната са 1 172 на брой, а към 31 декември 2017 година в 162 от тях няма население.

Към края на 2017 година в градовете в България живеят общо 5 181 755 души. Това прави 73.5% от цялото население на страната.

В селата у нас живеят 1 868 279 души, което прави 26.5% от населението на България.

Най-малък по брой на населението е Северозападният район, където живеят 756 хил. души, или 10.7% от населението на страната.

Логично най-голяма е област София-град с 1 325 429 души (18.8%).

Най-малката община у нас е Трекляно – 798 души (област Кюстендил).

Основните фактори, които влияят върху измененията в броя и структурите на населението, са демографските процеси – раждаемост, смъртност и миграция.