Поминък

НОКА ще обучава фермери

Център за професионално обучение заработи към Националната овцевъдна и козевъдна асоциация /НОКА/ във Велико Търново. Той се намира на ул. „Никола Габровски“ 25А. Обучителната структура е лицензирана от Националната агенция за професионално образование и обучение и ще издава на завършилите курсисти легитимен държавен документ. От 18 ноември предлага редовна и задочна форма на обучение, информират от браншовата асоциация.

Формата на обучението е дистанционна и е по направление „Хуманно отношение при отглеждане на селскостопански животни“ и „Хуманно отношение при транспорт на животни”. Включва теоретична част, в която се разглежда действащата в момента нормативна база и практическа част, свързана с решаване на конкретни казуси и тестове.

В момента Центърът за професионално обучение към НОКА е в процедура по издаване на разрешително за превеждане на курсове за пробовземач по Модул „Мляко“.

Нашата цел е да дадем оптимална възможност на всичките ни членове да се запознаят със специфичните изисквания, да обсъдят конкретни казуси възникнали във фермите им, както и коригиращи действия, касаещи самоконтрола в стопанствата им. Фермерите, завършили тези курсове, ще получават удостоверение, което ще могат да предоставят пред ОДБХ при актуализиране броя на отглежданите от тях животни и пререгистрация като земеделски производител“, поясни Симеон Караколев, съпредседател на НОКА.