Община

Нов център за социални грижи за възрастни хора ще има във Велико Търново

Община Велико Търново спечели проект за създаване на комплекс за социални грижи за възрастни хора в невъзможност за самообслужване. Новият център ще бъде създаден със средства по оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 и ще се намира в квартал „Колю Фичето”. Подписан е и договорът за осигуряване на безвъзмездната финансова помощ за материалната база, заедно с необходимото обзавеждане и оборудване.