Прокуратура

Нов следовател встъпи в длъжност в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура Велико Търново

Захари Георгиев встъпи в изпълнение на длъжността „следовател” в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура  – Велико Търново.  Актът за встъпване бе връчен от Христо Христов, административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Велико Търново, който му пожела успешен професионален път.

На встъпването присъстваха Людмил Маноилов, завеждащ Окръжен следствен отдел в ОП Велико Търново и следователите от същия отдел.

Захари Георгиев е назначен на длъжността съгласно решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 44 от 29.11.2023 г. Бил е младши следовател в ОСлО при ОП Разград, а преди това е работил като младши разследващ и разследващ полицай в РУ Свищов при ОДМВР Велико Търново.

 

 

На снимката Людмил Маноилов, Захари Георгиев и Христо Христов