Политика

Ново синдикално преброяване в КТ „Подкрепа” Велико Търново

Поредно синдикално преброяване ще проведе през 2020-а регионалната структура  на КТ „Подкрепа”. То се осъществява на четири години, а целта е да се гарантира националното представителство на местните синдикални дейци, съобщи председателят на организацията Дешка Мандикова. В момента в структурата членуват над 2500 човека, заети предимно в секторите машиностроене, образование и здравеопазване.

Мандикова определи  изминалата 2019-а като отчетно-изборна за търновската синдикална организация. Повечето от секциите са преизбрали ръководствата си, анализирали са проблемите и успехите и са набелязали нови цели. „Съвместно с КНСБ продължаваме стартиралата национална акция „Да защитим труда си”. Акцентите в нея са за значително увеличаване на заплащането за нощен труд и за време на разположение като функция от минималната работна заплата за страната. Въвеждане на сумирано изчисляване на работно време само за производства с непрекъсваем технологичен режим на работа и за гарантиране на реалното отчитане и заплащане на положения извънреден труд при сумираното изчисляване на работно време и увеличаване на заплащането му на 75% в почивни дни и на 100% на официални празници”, каза Дешка Мандикова.

Сред приоритетите е предстоящото подписване на колективните трудови договори. Според Мандикова КТ „Подкрепа” успява да договори с работодателите по-добри условия на труд и защита на правата на служителите и работниците.  „Ние сме като църква. Вратите ни са отворени всекидневно и не знаем кой ще дойде и с каква болка.  Стремим се на всички да отговорим. Имаме добри експерти, работим и със специалисти от Инспекцията по труда”, коментира Мандикова.

През 2020-а  синдикалната структура ще чества тържествено и 30 години от своето учредяване.