Община Социални дейности

Ново оборудване за 19 466 лева повишава ефективността на работа в ДЦДМУ „Дъга“ във Велико Търново

Ново оборудване на стойност над 19 хиляди лева закупи и монтира дневният център за деца и младежи с увреждания „Дъга“ във Велико Търново. Това е поредно надграждане на терапевтичната и обслужващата му дейност, което ще повиши още повече ефективността на работа на екипа. Едната от придобивките е оформянето на дворното пространство с беседка, маса и пейки към нея в близост до красива цветна градина, за която се грижат децата и младежите. Беседката е на стойност над 7000 лева, осигурени от дългогодишния партньор на дневния център – „ТАКСБЕК“ ЕООД. А къта с масата и пейките е направен със средства от участието му в благотворителните базари. В пролетните и летните дни в оформения кът се провеждат както занимания, така и различни партита, рождени дни, ползва се и за отдих след грижи за цветята и билките в градинката.

 Интерактивен магичен под и два пакета с игрови занятия за рехабилитация на децата и младежите със специални потребности закупи и монтира в един от кабинетите си още център „Дъга“. Втората придобивка е осигурена изцяло с бюджетни средства в размер на 12 355 лева и засега е единствена в социална услуга в област Велико Търново.  Интерактивният под е сравнително ново технологично решение. По своята същност то е хоризонтална – прожектирана на пода, интерактивна система, реагираща на движението на човешкото тяло. Тя е съвкупност от множество визуални и звукови ефекти, използвани с различна цел от специалистите. Съдържанието на презентационните материали може да се променя чрез различни активни игри.

„С Магичния под  психологът подпомага много добре дейността си с децата и младежите за привличане, подобряване характеристиките на вниманието и задържането му върху стимулния материал за по-продължителен период от време. Той има позитивно въздействие още върху слуховите възприятия и координацията слухов-зрителен стимул“, обясни Светлана Хаджийска – директор на център „Дъга“. Тя уточни, че благодарение на закупените пакети с игри, извън основния, децата и младежите с увреждания работят с адаптиран към тяхното ниво на възможност електронен материал. Предвидени са по-бърза и по-бавна скорост, по-малък и по-голям обем елементи и др. „Различните игри в пакета са насочени към стимулиране на координацията, възприятията, двигателните реакции. Работата с интерактивния под е напълно безопасна за децата и младежите, а контролът от специалиста се осъществява лесно, тъй като всички функции се управляват дистанционно“, сподели още Светлана Хаджийска.

Капацитетът на дневния център е 36 деца и младежи. Той предлага целодневна и полудневна грижа, двигателна рехабилитация, логопедични занятия, педагогическа и психологическа подкрепа, социална интеграция, арт-терапия, почасов прием от специалисти, консултиране на родители, храна и транспорт.