Община Общински съвет

Новоизбраните общински съветници и кмет на Велико Търново полагат клетва на 6 ноември

В периода от 4 ноември до 11 ноември, в изпълнение на чл.23.ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, областният управител на област Велико Търново проф. д-р Любомира Попова свиква заседания в десетте общини на област Велико Търново, на които ще се проведат тържествени церемонни по встъпване в длъжност на новоизбраните представители на местната власт – кмет на община, общински съветници и кметове на населени места.

График за провеждане на тържествените сесии:

вторник

05 ноември 10.00 ч. – Павликени

05 ноември 14.15 ч. – Елена

сряда

06 ноември 10.30 ч. – Сухиндол

06 ноември 14.00 ч. – Лясковец

06 ноември 17.00 ч. – Велико Търново  /Музей „Възраждане и учредително събрание“/

четвъртък

07 ноември 10.00 ч. – Златарица

07 ноември 14.00 ч. – Свищов

понеделник

11 ноември 10.30 ч. – Горна Оряховица

11 ноември 13.00 ч. – Стражица

11 ноември 16.00 ч. – Полски Тръмбеш