Култура

Нови условия на работа в библиотеките препоръчват специалисти

Заради пандемията COVID-19 много библиотеки в Европа и по света бяха принудени да затворят. Други въведоха ограничения за влизане, намалиха обхвата на услугите, които предоставят и спряха програмите, които обикновено се провеждат в библиотеката (за насърчаване на четенето и за информационна грамотност). Въпреки това, почти всички библиотеки продължават да предлагат дистанционни услуги и в много случаи ги обогатяват. В зависимост от националната ситуация или от оценката на риска, насочена към конкретния случай, в много страни библиотечният персонал работи основно или изключително от дома, присъствието в помещенията на библиотеката е ограничено до няколко основни дейности, докато в други продължават да работят на място или вече започват да го правят.
Във всеки случай библиотеките от този момент нататък и с оглед на пълното им отваряне ще предприемат адекватни мерки за защита както на персонала, така и на потребителите. Рисковете надхвърлят тези, произтичащи от физическото присъствие на хора в помещенията, изпълнени от препоръките, издадени на правителствено ниво за всички обществени служби. Те включват приемането на работа на разстояние като предпочитан стандарт по време на цялото извънредно положение; препоръката хората със симптоми на COVID-19 да не ходят на работа; гарантиране на спазване на безопасно разстояние и др.
Изхождайки от решенията, вече приети от националните органи и от научната литература, следните мерки са препоръчителни до края на епидемията, което е далеч от края на извънредното положение:
• да се поддържа ограничение на достъпа за персонала и да се гарантира, че всички използвани работни места са на разстояние най-малко един метър – все пак, като се има предвид, че газовите облаци могат да изминат при определени условия 7 – 8 м разстояние, използването на защитни маски по всяко време е за предпочитане;
• да се спазва такова разстояние по време на престоя в помещенията и да се следи за спазването на мярката;
• да се предоставят дезинфектантни ръкавици на разположение на входа и да се приканват всички да ги използват, преди да продължат напред;
• служителите да не си пипат очите, носа и устата, за да защитят здравето си и здравето на други хора и да бъдат информирани, че това е необходимо за запазване на дезинфекцията на повърхности (книги, колети, формуляри, таблици, компютри, клавиатури и всякакви предмети в библиотеката) и за да се избегне заразяването им;
• служителите да мият ръцете си често или да използват препарат за миене на ръце на алкохолна основа;
• служителите да покрият устата и носа си със сгънат лакът или да използват кърпа, когато кихат или кашлят. Забраната на засегнатите от коронавирус лица да напускат дома си остава в сила и се препоръчва всеки, който има треска или симптоми на респираторна инфекция, да се обади на личния си лекар;
• често почистване на повърхностите с дезинфектанти на основата на хлор и алкохол;
• често проветряване на закрити пространства;
• често дезинфекциране;
• да се наблюдават и поддържат методично вентилационните системи, където съществуват;
• да се избягва използването на системи за отопление или охлаждане, доколкото е възможно, освен ако не може да се гарантира седмично почистване на филтрите;
• служителите да използват еднократни латексови (или нитрилови) ръкавици за работа с книги или други документи, ползвани на място или върнати от потребители, чието здравословно състояние не е известно със сигурност, а документите да бъдат оставени настрана за 72 часа (3 дни), още по-добре в добре вентилирана зона, предотвратяваща тяхното използване и заемане през това време;
• същите мерки за работа да се прилагат с книгите и другите документи, които са придобити наскоро, дарени са на библиотеката или се връщат от междубиблиотечно заемане – същата предпазливост да се приложи и към опаковката им;
• да се препоръча на всички потребители: да почистват и дезинфекцират ръцете си преди да боравят с библиотечните книги; o да избягват да плюнчат пръстите си преди обръщане на страниците; o да избягват да кашлят или кихат над книгите;
• потребителите да декларират, след връщането на книга или друг документ, дали са имали контакт с лица, заразени с COVID-19 (да се гарантира, че тази декларация просто ще доведе до по-голяма предпазливост при третирането на документите и няма да има последици за потребителя);
• да се подготвят и раздадат писмени инструкции на персонала и потребителите и да се разлепят на входа, вътре в офисите и в помещенията, достъпни за обществеността.
Може би е излишно да се повтори, че и след края на изолацията, докато епидемията напълно приключи, работата в домашни условия трябва да бъде насърчавана колкото е възможно повече, включително чрез установяване на нови организационни процедури и увеличаване на дистанционните дигитални услуги.