Образование

Нови технически специалности разкрива РУО Велико Търново

Нови технически специалности се разкриват на територията на РУО Велико Търново, посочи Марта Николова, старши експерт по организация на средното образование. За новата учебна година са заявени 81 паралелки, от които 54 са професионални паралелки. Останалите 27 са профилирани. „Гордост за нас е големият брой паралелки в дуална форма на обучение и разнообразието от специалности. За новата учебна година имаме заявени 9 паралелки с 13 специалности”, посочи

Една част от заявените за следващата учебна година специалности са „Електротехник и техник железопътна техника” в ПГЖПТ „Н. Вапцаров”, „Машинен техник” в ПТГ „Васил Левски” „Приложен програмист”, „Електротехник” и „Техник електронна техника” в ПГЕЕ „М. Ломоносов” , „Полиграфист” в ПГХТ „Проф. д-р Асен Златаров” (и трите гимназии са в Горна Оряховица), „Оператор в хранително-вкусовата промишленост”, „Полиграфист”  и „Организатор на туристическа дейност в и ПГАТ „Цанко Церковски” в Павликени, „Хлебар-сладкар” в СУ „Св. Св. Кирил и Методий” – Златарица, „Спедитор-логистик и системен програмист” в ПДТГ „ Д. Хадживасилев” – Свищов.

„Всички смятаме, че това са нашите силни страни – разкриване на нови специалности, диалог със социалните партньори и работодателите, търсене на нови специалности, в съответствие с потребностите на пазара на труда и многото направления, в които учениците и училищните ръководства заявяват своите предложения”, каза още Марта Николова.

Снимка: Pixabay