Икономика

Нови облекчения за работещите в затворените предприятия заради пандемията

Компенсациите за работниците и служителите, отпуснати във връзка с преодоляване на настъпилите последици от COVID-19, няма да подлежат на принудително изпълнение до два месеца след отмяната на извънредното положение, реши парламентът с приетите на второ четене промени в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.
Не подлежат на изпълнение запорни съобщения върху вземанията на работниците и служителите по изречение първо, включително постъпили по банковите им или други платежни сметки, предвиждат приетите текстове.

Депутатите гласуваха още разпоредби, според които на микро, малки и средни предприятия, които заради пандемията са преустановили дейността си след 1 ноември 2020 г., да се предоставят безвъзмездни средства в размер на процент от оборота им без ДДС за същия календарен период в рамките на периода от 1 март 2019 г. до 29 февруари 2020 г. включително, за срок до отпадането на съответното основание за преустановяване на дейността.
За предприятия, които след 1 януари 2020 г. са започнали или възобновили дейност, която е преустановена заради ковид-19, безвъзмездните средства са в размер на процент от оборота им без ДДС за предходния месец на месеца, през който е преустановена дейността.