Образование

Нови кабинети по природни науки откриха в СУ „Емилиян Станев“

Нови кабинети по природни науки откриха в СУ „Емилиян Станев“. Те са оборудвани с компютри, микроскопи, телескопи, подвижна лаборатория за анализи и 3D принтер. Съвременната техника и пълно оборудване на кабинетите бе реализирано по проект „Координиране на съвместни политики и инвестиране в оборудване в областта на образованието в трансграничния регион“. В него училището си партнира с ПМГ „Климент Охридски“, гр. Силистра, СУ „Христо Ботев“, гр. Тутракан и Училищния инспекторат на образованието на област Кълъраш в Румъния, който е водещата организация. Следващото изложение по проекта ще се проведе в СУ „Емилиян Станев“ в края на месец октомври 2018 година.