Образование

Нови договорни отношения за партньорство са на път да бъдат постигнати между ВТУ и Университета в Баку

Зам.-ректорът по международната дейност във ВТУ доц. д-р Димитър Димитров взе участие в пленарната сесия на провелата се днес Международна виртуална научнопрактическа конференция „Приоритетни направления в международните икономически отношения на XX век”.В своето приветствие към близо седемдесетте участници в онлайн събитието, той изказа  благодарности към организаторите от Азербайджанския университет по туризъм и мениджмънт в Баку и изрази желание за бъдещи договорни отношения, които биха могли да намерят израз в конференции, общи проекти, както и разменни визити, след пълното възстановяване на условията за международни пътувания. Доц. д-р Димитров представи специалност „Туризъм” и  спомена за значимия брой актуални и търсени професионални направления, които Търновската алма матер предлага на пазара на образователните продукти.

През изминаващата учебна година катедра „Туризъм” при Стопанския факултет на ВТУ и Азербайджанския университет по туризъм и мениджмънт намериха общ език в няколко поредни инициативи. Началото бе поставено през февруари, когато доц. д-р Десислава Вараджакова и ас. Надежда Костадинова, преподаватели в катедрата, участваха в Международна кръгла маса на тема „Приоритетни направления в предприемачеството и икономически ръст в условия на глобализация”, проведена с партньорството на Държавната агенция по туризъм на Република Азербайджан. През месец май в организираната от катедрата по туризъм Международна студентско-докторантска научна конференция „Устойчив туризъм – перспективи и предизвикателства” участие взе зам.-ректорът проф. Ирана Алиева заедно със свои колеги от демонстриралата готовността си за партньорство  образователна институция в Баку.

В научната конференция бяха представени два научни доклада на преподаватели от катедра „Туризъм” на теми „Позициониране на българския туризъм на международния туристически пазар” и „Ключови компоненти на хотелиерския конферентен продукт от гледна точка на потребителите”.

Последната виртуална проява бе своеобразен успешен завършек на учебната 2019-2020 за катедра „Турзизъм”. Тя обаче е и начало, даващо перспективи за нови научни начинания на преподавателския екип, а за студентите в специалността –непознати възможности.