Образование

Нови дигитални възможности предлага на студентите си ВТУ

Великотърновският университет ще стартира подкаст с полезна информация за студентите. В него ще са включени аудио и видео файлове, свързани с историята на учебното заведение, избора на специалност,възможностите за международни обмени, живота в Студентските общежития.

От вуза ще продължат практиката за електронно подаване на документи за кандидатстване. Приемните изпити по български език, история, английски език и факултетските изпити също ще са в онлайн среда. Висшето училище се стреми към въвеждане на хибриден модел на образование. Онлайн лекциите за редовните и задочните студенти ще бъдат редуцирани, но също ще останат като практика.  Дигитализирана е и част от библиотечния фонд. Предвижда се в следващите 10 години да се достигне до 100%. Така достъп онлайн ще има до учебници, помагала, допълнителни материали и презентации.

Диана Колева